Ta strona używa plików cookie!
close

Akcja ZIMA

Data dodania: 17 grudnia 2015 r.

Każdego roku odnotowuje się w Polsce przypadki zgonów osób bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest ujemna temperatura powietrza, a w konsekwencji nadmierne wychłodzenie organizmu. W związku z okresem zimowym 2018/2019, jaworscy policjanci kolejny raz realizują działania dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych i bezradnych w ramach akcji "ZIMA".

Okres jesienno-zimowy to spadki temperatury, a co za tym idzie zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku i nietrzeźwych. Zagrożenie to dotyczy przebywających w pomieszczeniach nieogrzewanych, opuszczonych a także na wolnym powietrzu.
W tym czasie na terenie powiatu jaworskiego prowadzone są wzmożone kontrole miejsc, w których mogą przebywać wymienione osoby, w celu udzielenia im niezbędnej pomocy.

Policjanci podejmują działania mające na celu zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom, a przede wszystkim:

- kontrolują miejsca, w których przebywają osoby bezdomne i samotne, a następnie przekazują informacje w tym zakresie służbom pomocy społecznej i władzom samorządowym,
- zwracają uwagę na osoby nietrzeźwe przebywające na wolnym powietrzu i w przypadku stwierdzenia zagrożenia ich życia lub zdrowia, podejmują wobec nich interwencje mające na celu doprowadzenie ich do miejsca zamieszkania lub Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy,
-kontrolują w trakcie służby - zwłaszcza nocnej, dworce, przystanki, ciągi kanalizacyjne, węzły ciepłownicze, opuszczone budynki, ogródki działkowe, pod kątem przebywania tam osób samotnych i bezdomnych, proponując im noclegi oraz posiłki w ośrodkach pomocy społęcznej lub innych placówkach pomocowych.

Jaworscy funkcjonariusze apelują do wszystkich mieszkańców powiatu o informowanie policji o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławce, przystanku, w altanie ogrodowej, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Nie bądźmy obojętni wobec takiej sytuacji, być może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Informacje można przekazywać telefonicznie na numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji.

W ramach akcji prowadzona jest także współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i placówkami społecznymi, które zobligowane są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym. Działania te mają charakter "pomocowy", a nie represyjny, w związku z tym policjanci udzielają wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki.