Ta strona używa plików cookie!
close

Kadry

Data dodania: 27 listopada 2015 r.
Zespół ds. Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji w Jaworze
 
ul. Armii Krajowej 2
59-400 Jawor
 
tel.: +48 76-726-22-13
 
e-mail: Kadry

 

W sprawach dotyczących informacji o pracy w Policji należy kontaktować się z:

Inspektorem Zespołu d/s Kadr i Szkolenia - Aliną Sudoł

Technikiem Zespołu d/s Kadr i Szkolenia - Martą Barycką

 

Zespól do spraw Kadr i Szkolenia podlega bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaworze i realizuje zadania określone w Regulaminie Komendy Powiatowej w Jaworze z dnia 31 stycznia 2011roku.

 

Do zadań realizowanych przez Zespół należą w szczególności:

 

1. Wdrażanie oraz koordynowanie polityki kadrowej Komendanta,

2. Sporządzanie projektów decyzji Komendanta w sprawach osobowych,

3. Obsługa policjantów oraz pracowników cywilnych Komendy związana z przebiegiem służby

i pracy,

4. Prowadzenie zbioru etatów Komendy,

5. Prowadzenie spraw personalnych dotyczących awansów, podwyższania uposażenia, dodatków,

przeniesienia, skierowania na komisję lekarską,

6. Organizowanie zadań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego kandydatów do

służby i pracy w policji,

7. Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy,

opracowywanie projektu regulaminu Komendy,

8. Planowanie i wykonywanie zadań obronnych oraz tworzenie rezerw osobowych w warunkach

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w zakresie organizacyjno -etatowym,

9. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników,

10. Prowadzenie i koordynowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego,

a także prowadzenia testu sprawności fizycznej oraz szkoleń strzeleckich w Komendzie.