Ta strona używa plików cookie!
close

Praca na stanowiskach cywilnych

Data dodania: 30 listopada 2015 r.

Informacje dotyczące rekrutacji na stanowiska cywilne:

 

Zespół Kadr i Szkolenia realizuje zadania w zakresie polityki etatowo – kadrowej dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze poprzez:

1. Postępowania kwalifikacyjne w stosunku do pracy na stanowiskach urzędniczych w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze.
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane są w  
Biuletynie Służby Cywilnej oraz na stronach internetowych Departamentu Służby Cywilnej w zakładce Praca w Służbie Cywilnej  oraz na stronie BIP KPP w Jaworze.

Tel. 76/7262213

2. Zatrudnianie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na stanowiskach pomocniczych, gospodarczych  obsługi.

Tel. 76/7262213

 

Przepisy prawne:


- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. Z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz.U. Z 2014r. poz. 1111 z późn.zm.)
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych i wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom służby cywilnej (Dz.U. nr 211, poz.1630)
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 mają 2010r. W sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. Nr 27, poz.134).