: 229769
KPP JAWOR:Kontak z KPP Jawor

ZASADY PRZEWOŻENIA DZIECI W SAMOCHODZIE

Od 1 stycznia 1999 rokuw Ustawie "Prawo o Ruchu Drogowym" wprowadzono przepis, mówiący o obowiązku przewożenia dzieci w pojeżdzie samochodowym odpowiednio zabezpieczonych, poprzez użycie fotelika ochronnego lub innych urządzeń do przewożenia dzieci.

Od 1 stycznia 2003 roku podniesiona została granica wieku, od której można przewozić dziecko na przednim siedzeniu.

Dzieci poniżej 12 lat można przewozić z przodu tylko w fotelikach ochronnych.

Należy jenak pamiętać, że na przednim siedzeniu nie można


* stosować innych niż fotelik urządzeń ochronnych, które można stosować na tylnych siedzeniach,
* przewozić dzieci tyłem do kierunku jazdy, jeżeli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną dla pasażera.


Od 13 maja 2002roku każde dziecko w wieku do 12 lat, które nie przekroczyło 150 cm wzrotsu, musi być przewożone w foteliku ochronnym lub w innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka.

Dzieci starsze powyżej 12 roku życia i powyżej 150 cm wzrostu, używają pasów bezpieczeństwa.

Wymóg stosowania fotelików lub innych urządzeń służących do przewożenia dzieci nie dotyczy dzieci przewożonych taksówką, środkami komunikacji społecznej, karetką pogotowiai radiowozem policyjnym.

Wymagania Kodeksów Drogowych Krajów Europejskich w Sprawie Przewozu dzieci :


* AUSTRIA - do 12 lat i 150cm. wzrostu tylko z tyłuw pasach dla dzieci,
* BELGIA - do 3 lat w fotelikach, do 12 lat w pasach bezpieczeństwa,
* BUŁGARIA - do 12 lat na tylnym siedzeniu,
* CHORWACJA - do 12 lat na tylnym siedzeniu,
* CZECHY - do 12 lat i 150 cm. wzrostu na tylnym siedzeniu,
* DANIA - do 3 lat w foteliku, do 12 lat w pasach dla dzieci,
* ESTONIA - do 10 lat na tylnym siedzeniu,
* FINLANDIA - fotelik lub pasy dostosowane do wzrostu,
* FRANCJA - do 10 lat w foteliku lub na tylnym siedzeniu,
* GRECJA - do 10 lat na tylnym siedzeniu,
* HISZPANIA - do 12 lat w foteliku lub na tylnym siedzeniu,
* HOLANDIA - do 3 lat w foteliku , do 12 lat i 150 cm na tylnym siedzeniu,
* LITWA - do 12 lat na tylnym siedzeniu,
* ŁOTWA - do 150 cm w foteliku lub w pasach dla dzieci,
* NIEMCY - do 12 lat i 150cm tylko z tyłu, w pasach dla dzieci,
* NORWEGIA - 1,5 do 4 lat w foteliku,dzieci starsze w pasach dla dzieci,
* PORTUGALIA - do 3 lat w foteliku, do 12 lat na tylnym, siedzeniu,
* RUMUNIA - do 12 lat na tylnym siedzeniu,
* SŁOWACJA - do 12 lat i 150 cm na tylnym siedzeniu,
* SŁOWENIA - do 12 lat na tylnym siedzeniu,
* SZWAJCARIA - do 7 lat na tylnym siedzeniu,
* SZWECJA - do 7 lat w foteliku,
* TURCJA - do 12 lat na tylnym siedzeniu,
* WĘGRY - do 150cm w foteliku,
* WIELKA BRYTANIA - do 3lat w foteliku, do 12 lat w pasach dla dzieci,
* WŁOCHY - do 12 lat i 150cm na tylnym siedzeniu.
na podstawie materiałów KGP


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu